top of page

"In verbinding met jezelf en met de ander...

Vanuit het hart zien en gezien worden...

Op eigen grond staan en verankerd zijn

en koers bepalen" zijn sleutelwoorden in therapie, training en coaching...

Het logo van de vlinder is ontworpen door Tobias. De vlinder heeft een speciale betekenis voor mij. De vlinder staat voor ontwikkeling, groei, beweging, kleurrijk zijn, transformatie en vrijheid. De vlinder wordt gekoesterd en gedragen door de twee handen die waakzame zorg bieden en gepast vasthouden en loslaten. In het volste vertrouwen dat JIJ groeit en leert: dit doe je namelijk je hele leven lang!

logo carla-trans.png

    Carla Stals 
info@0-100.eu

Wat ik doe

CRKBO_Instelling.jpg

Ik werk met veel enthousiasme en passie met mensen. Ik deel graag kennis en breng dit over in de trainingen die ik bied aan professionals in de zorg en onderwijs. Ik begeleid oudergroepen en kindergroepen op een interactieve wijze en sta garant voor een optimaal leerproces waarin JIJ koers bepaalt. Ik begeleid het groepsproces waarin er oog is voor het proces én de veiligheid van alle deelnemers. Innoveren, verbinden en ondernemen: daar sta ik voor!

De rode draad in mijn werk is: Verbindend Gezag    & Geweldloos Verzet, (Nieuwe Autoriteit), Contextuele benadering, Systemisch werken, Oplossingsgerichte benadering en werken rondom Gehechtheid, Trauma en Veerkracht.

Ik ben SKJ geregistreerd, geregistreerd als instelling bij CRKBO en ik bied geaccrediteerde trainingen aan voor SKJ alsook voor het Registerplein. Het aanbod van 0-100 behelst open aanbod alsook in-company trainingen. De trainers waarmee ik samenwerk zijn allen geregistreerd docent bij CRKBO.

In mijn praktijk werk ik met individuele en systemische hulpvragen.

In een intakegesprek bekijken we samen of we een match hebben en jij je prettig voelt EN je mag altijd iemand meenemen die voor jou belangrijk is.

Daarnaast bied ik ook coaching, intervisie en supervisie aan.

" Live as if you were to die tomorrow

   Learn as if you were to live forever"

           - Mahatma Gandhi - 

R-trans.png
evaluation-4231978_1920.jpg

Heb je een training gevolgd bij 0-100 en word je uitgenodigd om de evaluatie in te vullen, klik dan op de afbeelding en je wordt naar het evaluatie formulier geleid!

bottom of page